Plac Lotników Szczecin

III nagroda, konkurs na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Jawła II i kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego

Plac Lotników Szczecin
Plac Lotników Szczecin
Plac Lotników Szczecin
Plac Lotników Szczecin
Plac Lotników Szczecin
Plac Lotników Szczecin
Plac Lotników Szczecin
Plac Lotników Szczecin
Plac Lotników Szczecin
Plac Lotników Szczecin
Plac Lotników Szczecin