Plac Kościerzyna

konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenu wokół pomnika J. Wybickiego

Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna
Plac Kościerzyna