CAS Koziegłowy

konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Aktywizacji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koziegłowach

CAS Koziegłowy
CAS Koziegłowy
CAS Koziegłowy
CAS Koziegłowy
CAS Koziegłowy
CAS Koziegłowy
CAS Koziegłowy
CAS Koziegłowy
CAS Koziegłowy
CAS Koziegłowy
CAS Koziegłowy
CAS Koziegłowy
CAS Koziegłowy
CAS Koziegłowy
CAS Koziegłowy
CAS Koziegłowy
CAS Koziegłowy
CAS Koziegłowy