Konkurs na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej

zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu

grzebowiska dla małych zwierząt domowych

przy ul. Bielańskiej w Szczecinie

 

 

Praca konkursowa

POWRÓT
DO MENU PROJEKTY