Konkurs na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Jawła II i kwatrałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie

 

 

Praca konkursowa

III Nagroda

POWRÓT
DO MENU PROJEKTY