Konkurs architektoniczny, realizacyjny, otwarty, jednoetapowy

na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym

w Koszalinie.

 

 

Praca konkursowa

II Nagroda

POWRÓT
DO MENU PROJEKTY